0

Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu, nato pa se z prodajalcem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Poznejših poškodbenih reklamacij zaradi dostave, brez zapisnika nikakor ne bomo upoštevali!

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov. 
Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@izberikupi.si

 
Obrazec za vračilo izdelkov, ki ga morate priložiti k vračilu, je na voljo tukaj (OBRAZEC ZA VRAČILO).


Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nerabljeno, nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini in obliki na svoje stroške(tako pravi zakon) odposlati ali dostaviti podjetju v 14 dneh po sporočilu od odstopa pogodbe. Priložena mora biti kopija originalnega računa. Sprejeli bomo samo pakete brez odkupnin!
Podjetje IZBERI-KUPI blaga ni dolžno sprejeti, če je blago izvengarancijsko uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala.
Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. 
V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti. 
Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.
Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

STVARNA NAPAKA

Napaka je stvarna:

1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Rok za uveljavitev stvarne napake je 2 leti.
O napakah, ki ste jih opazili, nas je potrebno obvestiti v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake podrobneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov- ZVPOt.

REKLAMACIJE IN INFORMACIJE
V primeru reklamacije ali potrebe po dodatnih informacijah v zvezi s storitvijo spletne trgovine IZBERIKUPI.SI, pričakujemo vaše sporočilo na email: info@izberikupi.si

GARANCIJA

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira IZBERI-KUPI, ki bo zagotovil ažurno informacijo  info@izberikupi.si  .

Obrazec za vračilo izdelkov v garancijo, ki ga morate priložiti, je na voljo tukaj (OBRAZEC ZA VRAČILO).

IZBERI-KUPI, se obvezuje, da bo, v kolikor artikel ob normalni uporabi ne bo deloval brezhibno, na zahtevo kupca, če bo le-ta predložen v garancijskem roku, na svoje stroške v 45 dneh popravil ali, če to ne bo mogoče, izročil kupcu proizvod, ki bo deloval brezhibno. Garancija prične teči z dnem izročitve artikla kupcu, kar dokaže z originalnim računom. IZBERI-KUPI, ne jamči v primeru, če je v artikel posegla nepooblaščena oseba, če je bil artikel nestrokovno in nepravilno vgrajen, če je kupec nestrokovno in malomarno ravnal z artiklom. V garancijo prav tako ne spadajo okvare ali lomi, povzročeni pri transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanja, mehanske okvare, ki jih povzroči uporabnik. Garancijo upoštevamo ob predložitvi originalnega računa.

PRITOŽBE IN SPORI


IZBERI-KUPI spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. IZBERI-KUPI se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.
V primeru težav se kupec s podajalcem lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 051 451 977 ali po elektronski pošti na info@izberikupi.si . Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@izberikupi.si . Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
IZBERIKUPI ne priznava nobenega izvajalca IPRS, kot pristojnega za reševanje sporov. 
Za reševanje potoršniških sporov je podjetje IZBERI-KUPI registrirano na platformi za SRPS –  Spletno reševanje sporov.   (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL) 

IZBERIKUPI se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si IZBERIKUPI prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.